Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 35/2011/TT-BTTTT 06/12/2011 Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin
2 33/2011/TT-BTTTT 01/11/2011 Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
3 32/2011/TT-BTTTT 31/10/2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
4 31/2011/TT-BTTTT 31/10/2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy
5 30/2011/TT-BTTTT 31/10/2011 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
6 29/2011/TT-BTTTT 26/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
7 29-2011-TT-BTTTT.pdf 21/10/2011 Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
8 26/2011/TT-BTTTTT 04/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
9 27/2011/TT-BTTTT 04/10/2011 Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam
10 25/2011/TT-BTTTT 26/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »