Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
2 24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
3 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
4 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân.
5 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
6 09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
7 09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
8 97/2014/TT-BTC 24/07/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông
9 06/2014/TT-BTTTT 08/05/2014 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
10 01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »