Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 33/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz
2 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
3 30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây”
4 29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz”
5 27/2015/TT-BTTTT 28/09/2015 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng
6 25/2015/TT-BTTTT 09/09/2015 Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
7 24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
8 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 21/07/2015 Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
9 18/2015/TT-BTTTT 17/07/2015 Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
10 17/2015/TT-BTTTT 30/06/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí"
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »