Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 29/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất
2 28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
3 27/2009/TT-BTTTT 03/08/2009 Ban hành "Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)
4 26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
5 25/2009/TT-BTTTT 24/07/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
6 24/2009/TT-BTTTT 23/07/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
7 23/2009/TT-BTTTT 20/07/2009 Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010
8 22/2009/TT-BTTTT 24/06/2009 Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
9 21/2009/TT-BTTTT 22/06/2009 Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
10 19/2009/TT-BTTTT 28/05/2009 Quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình