Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 711

  • Tổng 6.933.004

  • Tập huấn Truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2022 Tin có hình Tin mới
  • Trong 02 ngày 24 - 25/11/2022, UBND Thị xã Ba Đồn tổ chức các lớp tập huấn về Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 cho hơn 700 đại biểu là công chức Văn hoá - Xã hội, cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán.....
Xem tiếp