Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 19/2012/TT-BTTTT 22/11/2012 Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
2 194/2012/TT-BTC 15/11/2012 Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
3 18/2012/TT-BTTTT 15/11/2012 Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
4 17/2012/TT-BTTTT 05/11/2012 Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
5 16/2012/TT-BTTTT 30/10/2012 Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông
6 14/2012/TT-BTTTT 12/10/2012 Quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất
7 12/2012/TT-BTTTT 30/07/2012 Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
8 13/2012/TT-BTTTT 30/07/2012 Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
9 11/2012/TT-BTTTT 17/07/2012 Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
10 10/2012/TT-BTTTT 10/07/2012 Ban hành danh mục viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »