Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 09/2012/TT-BTTTT 06/07/2012 Ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu
2 08/2012/TT-BTTTT 25/06/2012 Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011-2013
3 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL 19/06/2012 Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
4 06/2012/TT-BTTTT 05/06/2012 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
5 05/2012/TT-BTTTT 18/05/2012 Phân loại các dịch vụ viễn thông
6 04/2012/TT-BTTTT 13/04/2012 Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
7 03/2012/TT-BTTTT 20/03/2012 Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
8 02/2012/TT-BTTTT 15/03/2012 Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
9 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT 24/02/2012 Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không
10 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »