Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 09/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
2 07/2016/TT-BTTTT 22/03/2016 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
3 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV 10/03/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
4 05/2016/TT-BTTTT 01/03/2016 Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế
5 05/2016/TT-BTTTT 01/03/2016 Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế
6 39/2015/TT-BTTTT 05/01/2016 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)"
7 37/2015/TT-BTTTT 05/01/2016 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải"
8 36/2015/TT-BTTTT 05/01/2016 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+"
9 35/2015/TT-BTTTT 15/12/2015 Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
10 32/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz”
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »