TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA
    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 481

  • Tổng 4.974.205

Tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim thành (Lào cai) - Bắc Sơn (Trung...
Ngày 17/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai có Công văn số 45/STTTT-TTBCXB gửi Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc hỗ trợ tuyên truyền Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim thành.....
Xem tiếp
Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tháng 1 năm 2022
..
Xem tiếp
Các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp về/đến địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 09/TTCH-NCVX về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp về/đến địa phương.....
Xem tiếp
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi). Luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2022...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01/2022
Trong tháng 01 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:..
Xem tiếp
Một số quy định của Luật An toàn thực phẩm
Ngày 06/01/2022, Sở Tư pháp Quảng Bình đã phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 01 năm 2022. Tài liệu gồm có các nội dung như sau: Một số quy định của Luật An toàn thực phẩm; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Một số quy định.....
Xem tiếp
Công văn về việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, xử lý rác thải y tế phục vụ phòng, chống dịch...
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh có Công văn số 2875/UBND-TH về việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, xử lý rác thải y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19..
Xem tiếp
Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tình Quảng Bình
Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh có Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tình Quảng Bình..
Xem tiếp
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm..
Xem tiếp