TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA
    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 441

  • Tổng 6.641.747

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
..
Xem tiếp
Kế hoạch Tổ chức Lễ khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP - Đường 20 Quyết Thắng
Ngày 24/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch 1115/KH-UBND về việc Tổ chức Lễ khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP - Đường 20 Quyết Thắng...
Xem tiếp
Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022
Ngày 16/6/2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Quyết định số 238/QĐ-UBATGTQG về việc ban hành Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022..
Xem tiếp
Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ...
Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử..
Xem tiếp
Nghị định Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng..
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1028/UBND-NCVX về việc tiếp tục tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19..
Xem tiếp
Phía Lào nhất trí mở lại cửa khẩu quốc tế phục vụ xuất nhập cảnh
Ngày 07/6/2022, UBND tỉnh có Công văn số 972/UBND-NCVX về việc Phía Lào nhất trí mở lại cửa khẩu quốc tế phục vụ xuất nhập cảnh..
Xem tiếp
Cuộc thi Điểm đến an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề "Sau giờ tan ca"
Ngày 07/6/2022, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh có Kế hoạch số 116/KH-BATGT về Tổ chức cuộc thi Điểm đến an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề "Sau giờ tan ca"..
Xem tiếp
Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày 23/6/2022, Bộ Y tế có Công văn số 3309/BYT-DP về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19..
Xem tiếp
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 các bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69 (02/7/1972-02/7/2022)
..
Xem tiếp