Thể lệ hội thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024

14:11, Thứ Tư, 10-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 05/7, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thể lệ số 1229/TL-STTTT về việc ban hành thể lệ “Hội thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024”.

Hội thi nhằm tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Quảng Bình trong thực hiện Chuyển đổi số. Tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện Chuyển đổi số ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, thời gian dự thi từ ngày 01/01/2023 đến 20/9/2024. Tác phẩm dự thi là một chương trình phát thanh tổng hợp gồm: nhạc hiệu, lời xướng, bản tin khoảng 3 - 4 phút; chuyên mục từ 4 - 5 phút, chào kết. Thời lượng Chương trình phát thanh khoảng 7-10 phút.

Chương trình phát thanh tham gia Hội thi được định dạng MP3, lưu vào đĩa CD hoặc USB, kèm văn bản phần lời bình của Chương trình có ghi rõ tên đơn vị, tên người chịu trách nhiệm sản xuất, thời gian đã phát sóng, tên đơn vị phát sóng, có chữ ký và đóng dấu của UBND cấp xã.

Sau đó, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình (số 37 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình. SĐT: 0982290760)

Ngoài phong bì ghi rõ: tác phẩm tham dự “Hội thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024”.

Đối tượng tham gia là các tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ sở Truyền thanh truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. Mỗi cá nhân, tập thể gửi dự thi không quá 02 chương trình phát thanh.

Về tiêu chí các tác phẩm dự thi phải phản ánh sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu) có tính phát hiện, phản ánh chính xác công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các tiêu chí:

Các tác phẩm có tính thời sự cao, phản ánh trung thực, khách quan sự việc, gương điển hình, các giải pháp góp phần thực hiện thành công Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tác phẩm phản ánh việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong thực hiện Chuyển đổi số.

Ngoài ra, các tác phẩm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng, cách làm hay, sáng tạo về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; phản ánh những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện Chuyển đổi số ở đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Về thể thức chấm giải, Ban Giám khảo chấm qua 2 vòng gồm: Vòng sơ khảo và chung khảo. Kết quả điểm của tác phẩm là điểm trung bình cộng của các điểm hợp lệ của các thành viên Ban Giám khảo. Sau đó, Ban Tổ chức xem xét, quyết định các tác phẩm đạt giải theo đề nghị của Ban Giám khảo.

Về cơ cấu giải thưởng cá nhân, Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao 1 giải A (5 triệu đồng); 2 giải B (mỗi giải 3 triệu đồng); 5 giải C (mỗi giải 2 triệu đồng) và 10 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng)

Về giải tập thể, Ban Tổ chức xét trao giải tập thể cho 5 đơn vị có Chương trình phát thanh hấp dẫn, sinh động nhất; chương trình có bản tin mang tính thời sự nhất; chương trình có giọng đọc phát thanh viên truyền cảm nhất. Mỗi giải 3 triệu đồng.

Số lượng giải có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế do Ban Tổ chức Hội thi quyết định.

ML

Các tin khác