CHUYÊN MỤC THANH TRA
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

 

    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 116

  • Tổng 7.798.340

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2024, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành.....
Xem tiếp
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 2498/KH-STTTT ngày 26/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 số 17/KH-STTTT ngày 05/01/2024,.....
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
..
Xem tiếp
Kế hoạch kiểm soát TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
..
Xem tiếp