Nội dung tuyên truyền trong tháng 7/2024 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

15:31, Thứ Tư, 3-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 7 và 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; về phát triển du lịch; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tuần du lịch Quảng Bình năm 2024...

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng; việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tích cực phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước: Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; về kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tuyên truyền về Đại hội và Hội nghị liên tịch cấp huyện, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ IV -  năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2024), 35 năm tái lập tỉnh (1/7/1989 - 1/7/2024). Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm trong tháng 7/2024: Ngày Dân số thế giới (11/7); 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024); 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2024); 75 năm Ngày “Quảng Bình quật khởi” (15/7/1949 - 15/7/2024); 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024); 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

4. Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU; về hoạt động tư pháp, nhiệm vụ cải cách tư pháp; về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2024; về công tác nhân quyền; tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ, công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông...

5. Tăng cường các bài viết, phóng sự về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ VI năm 2024.

                                                                                      T.N (tổng hợp)

Các tin khác