CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 432

  • Tổng 7.765.457

Thuê hạ tầng, dịch vụ vận hành, đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ( Cổng dịch vụ công/hệ...
..
Xem tiếp
Thuê dịch vụ đường truyền, nhân công kết nối, vận hành hội nghị trực tuyến từ tỉnh về cấp huyện, cấp xã
..
Xem tiếp
Thuê dịch vụ đường truyền số liệu chuyên dùng kết nối MCU phục vụ hội nghị trực tuyến của tỉnh
..
Xem tiếp
Thuê dịch vụ đường truyền internet trực tiếp leasedline, internet trực tiếp leasedline dự phòng phục vụ hoạt động của Trung tâm...
..
Xem tiếp
Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở năm 2023
..
Xem tiếp