Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2024

15:12, Thứ Hai, 1-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/6/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1746/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2024; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, bao gồm: Luật Căn cước năm 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Giá năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023.

2. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024.

 3. Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…

 4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp tháng 7/2024 đến các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

                                          TTD

Các tin khác