TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA
    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 861

  • Tổng 6.933.154

Tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình
Tài liệu kèm theo Công văn số 1966/STTTT-TTBCXB ngày 22/11/2022 về việc tăng cường công tác tuyên truyền Chuyển đổi số..
Xem tiếp
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình
..
Xem tiếp
Chuyển đổi số góp phần bảo tồn di sản và đưa các giá trị văn hoá của Việt Nam ra thế giới
Sáng ngày 26/10/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra “Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch (VHTTDL) kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL và ông.....
Xem tiếp
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967//UBND-KSTTHC về việc triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,...
Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1975/KH-UBND thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 146) phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định.....
Xem tiếp