CHUYÊN MỤC THANH TRA
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

 

    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 446

  • Tổng 7.765.471

Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo...
..
Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm thiết bị, phần mềm và lắp đặt mạng tại 11 đơn vị, như sau:..
Xem tiếp