TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

 

    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 59

  • Tổng 7.723.709

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tích cực triển khai thực hiện, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà.....
Xem tiếp
Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
..
Xem tiếp
Tập huấn năng cao năng lực truyền thông cho cán bộ thông tin, tuyên truyền
Thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về Thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, ngày 16/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ thông tin và truyền thông trên địa.....
Xem tiếp
Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng thông tin tuyên truyền cho cán bộ thông tin cơ sở
Triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở theo Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 07 đến 10 tháng 6 năm 2023,.....
Xem tiếp
Khởi tố phóng viên báo chí về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Qua triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực hoạt động báo chí, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện có dấu hiệu một số phóng viên, cộng tác viên báo chí có hành vi nhũng nhiễu, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa.....
Xem tiếp