TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

 

    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1512

  • Tổng 7.147.144

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2023. Kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

..
Xem tiếp
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp.....
Xem tiếp
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Quyết định số 91/QĐ-STTTT ngày 17/10/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc thanh tra việc.....
Xem tiếp
Phổ biến Pháp luật về lĩnh vực in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm
Ngày 25/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về lĩnh vực in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý lĩnh vực in, phát hành cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp, cơ sở in, cơ sở phát hành, photocopy thuộc.....
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày 25/2/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022..
Xem tiếp