TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA
    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 898

  • Tổng 6.933.191

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Quyết định số 91/QĐ-STTTT ngày 17/10/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc thanh tra việc.....
Xem tiếp
Phổ biến Pháp luật về lĩnh vực in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm
Ngày 25/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về lĩnh vực in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý lĩnh vực in, phát hành cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp, cơ sở in, cơ sở phát hành, photocopy thuộc.....
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày 25/2/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022..
Xem tiếp
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày 15/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 94/QĐ-STTTT về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022..
Xem tiếp
Phối hợp kiểm tra xuất bản phẩm phát hành trên thị trường
Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT vừa có Công văn gửi Sở TT&TT các tỉnh, thành phố về việc phối hợp kiểm tra xuất bản phẩm phát hành trên thị trường...
Xem tiếp