Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 09/2009/TT-BTTTT 24/03/2009 Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
2 11/2009/TT-BTTTT 24/03/2009 Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp
3 05/2009/TT-BTTTT 16/03/2009 Về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
4 04/2009/TT-BTTTT 11/03/2009 Ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
5 03/2009/TT-BTTTT 02/03/2009 Quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet
6 14/2008/TT-BTTTT 31/12/2008 Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương
7 13/2008/TT-BTTTT 31/12/2008 Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
8 13 /2008/TT-BTTTT 31/12/2008 Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
9 12/2008/TT-BTTTT 30/12/2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
10 11/2008/TT-BTTTT 26/12/2008 Hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân