Thông tin về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình

16:20, Thứ Năm, 4-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2447/VPUBND-KSTT ngày 28/5/2024 về việc xử lý Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình, thay thế cho Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành như Luật Giao dịch điện tử năm 2023; các Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, số 85/2016/NĐ-CP, số 30/2020/NĐ-CP, số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình Dự thảo 1 (lấy ý kiến nội bộ), Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện Dự thảo 2 Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình (thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; có bản dự thảo Quyết định, Quy chế kèm theo). Nội dung Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://quangbinh.gov.vn, mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL, chủ trương, chính sách và website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://stttt.quangbinh.gov.vn, mục Quản lý nhà nước/Chuyển đổi số.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh quan tâm nghiên cứu, góp ý Dự thảo bằng văn bản, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/8/2024 để tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành. Quá thời hạn nêu trên, nếu Quý cơ quan, đơn vị và các đồng chí không có góp ý thì được hiểu là đã nhất trí với bản Dự thảo gửi lấy ý kiến.

Đề nghị Trung tâm Tin học - Công báo hỗ trợ đăng tải thông tin lấy ý kiến Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

Thông tin liên hệ, phối hợp: Ông Nguyễn Thái Huy, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0846418333/0232.3856696; email: huynth.stttt@quangbinh.gov.vn.

Công văn số 1223/STTTT-TTCNTT

Dự thảo Quyết định kèm quy chế

P.CQĐT

Các tin khác