Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2024

9:43, Thứ Sáu, 28-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận số 1172/KL-STTTT về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2024. Trong đợt này, Đoàn kiểm tra Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐT) tại 05 cơ quan, đơn vị: Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Bình, Cục Hải quan Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa, UBND huyện Minh Hóa.

Đoàn kiểm tra trang TTĐT tổng hợp tại UBND huyện Tuyên Hóa

  Qua kiểm tra, Trang TTĐT tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đã đăng tải kịp thời tin bài phản ánh hoạt động về ngành, lĩnh vực của đơn vị, địa phương; nội dung thông tin khá đa dạng, phong phú. Hoạt động của các trang TTĐT tổng hợp cơ bản đúng nội dung, mục đích thiết lập. Các đơn vị, địa phương cơ bản đảm bảo các điều kiện thiết lập trang TTĐT tổng hợp: đã bố trí nhân sự phụ trách hoạt động của trang TTĐT tổng hợp, ban hành các Quyết định thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập; ban hành Quy chế hoạt động, cung cấp, quản lý nguồn tin; đảm bảo điều kiện tài chính duy trì hoạt động của trang TTĐT. Việc thực hiện trích dẫn thông tin, nguồn tin và lưu trữ thông tin tổng hợp trên trang TTĐT cơ bản đúng quy định; chưa phát hiện tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Về một số tồn tại, hạn chế phát hiện trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban biên tập trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị phải kịp thời thực hiện gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp mới giấy phép trang TTĐT khi có thay đổi nội dung trong giấy phép hoạt động hoặc giấy phép hết hạn hoặc khi có nhu cầu thiết lập trang TTĐT tổng hợp; chỉ trích dẫn thông tin khi có văn bản chấp thuận trích nguồn tin theo quy định và trích dẫn nguyên văn, chính xác, ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đăng phát thông tin đó; riêng Trang TTĐT của Cục Hải quan Quảng Bình hiện đang hoạt động theo hình thức là trang TTĐT nội bộ nên không được phép trích dẫn thông tin tổng hợp; chủ động rà soát, gỡ bỏ tin, bài trích dẫn chưa đúng quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động trang TTĐT đảm bảo các nội dung theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp các thông tin trên trang chủ. Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, kịp thời phản ánh hoạt động về ngành, lĩnh vực của đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật, sửa đổi thông tin các mục, chuyên mục, số liệu đã cũ, không còn phù hợp trên trang TTĐT của cơ quan, đơn vị./.

              Huyền Loan

Các tin khác