Chương trình, tài liệu diễn tập thực chiến An toàn thông tin 2022
..
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021...
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như.....
Xem tiếp
Quản trị rủi ro môi trường số tại Việt Nam

Những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, mua bán sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ... là những hoạt động phổ biến trên Internet hiện nay. Các doanh nghiệp (DN) không thể ngăn chặn những hiện tượng này bằng những phương pháp giám sát truyền thống.

..
Xem tiếp
Tấn công mạng gia tăng, các hãng bảo hiểm thay đổi chính sách bảo hiểm ATTTM
Các công ty bảo hiểm đang cắt giảm số tiền chi trả cho các sự cố vi phạm an toàn thông tin mạng (ATTTM) trong bối cảnh các cuộc tấn công mã độc ransomware gia tăng...
Xem tiếp
An toàn thông tin là công cụ quan trọng đẩy nhanh chương trình số hóa
Bảo vệ an toàn thông tin mạng và quyền riêng tư của cá nhân trở thành một thách thức lớn và là điều quan trọng sống còn của mọi quốc gia, mọi công ty và mọi cá nhân...
Xem tiếp