Hội thi truyền thanh cơ sở - Tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024

10:44, Thứ Sáu, 5-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình tổ chức nhằm tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Quảng Bình trong thực hiện Chuyển đổi số.

Qua Hội thi nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng tham gia Hội thi bao gồm tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ sở Truyền thanh truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.  Mỗi cá nhân, tập thể gửi dự thi không quá 02 chương trình phát thanh tổng hợp có thời lượng khoảng 7-10 phút.

Thời gian nhận chương trình tham gia Hội thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024 kể từ ngày ban hành Kế hoạch, Thể lệ đến hết ngày 20/9/2024.

Tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi vào ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024 (10/10/2024).

                                                                                                TL

Tải Thể lệ và Phiếu tác phẩm dự thi tại đây!

Tải Kế hoạch tổ chức Hội thi tại đây!

Các tin khác