Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
2 102/2009/NÐ-CP 06/11/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
3 125/2009/QÐ-TTg 23/10/2009 Về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
4 103/2009/QÐ-TTG 12/08/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
5 50/2009/NÐ-CP 25/05/2009 Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
6 28/2009/NÐ-CP 20/03/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
7 22/2009/QÐ-TTg 16/02/2009 Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
8 11/2009/NÐ-CP 10/02/2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
9 133/2008/NÐ-CP 31/12/2008 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
10 132/2008/NÐ-CP 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »