Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quyết định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
2 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
3 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
4 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức
5 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
7 90/2020/ND-CP 13/08/2020 Nghị định số 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
8 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu của cơ quan nhà nước
9 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điên tử
10 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về Công tác văn thư.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »