Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 500/KH-UBND 31/03/2022 Kế hoạch thực hiện chỉnh trang cáp thông tin năm 2022
2 501/KH-UBND 31/03/2022 Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2022
3 434/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030 tỉnh Quảng Bình
4 396/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch năm 2022
5 276/UBND-TH 02/03/2022 V/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở
6 163/KH-UBND 09/02/2022 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022
7 48/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình
8 2719/UBND-NCVX 08/12/2021 Về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
9 1170/UBND-NCVX 02/07/2021 Công văn số 1170/UBND-NCVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí.
10 17/2020/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
« 1 2 3 4 5 6 7 »