Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1141/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 1049/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 1581/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
4 986/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
5 1453/QĐ-UBND 03/06/2022 Quyết định ban hành Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh phục vụ các phiên họp đến cấp xã
6 892/KH-UBND 25/05/2022 Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 812/KH-UBND 17/05/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 736/KH-UBND 06/05/2022 Kế hoạch tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do bộ, ngành Trung ương xây dựng đã được tích hợp, đồng bộ dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia về Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình để tổng hợp, theo dõi và đánh giá tình hình giải quyết TTHC
9 1103/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
10 540/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 »