Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06

11:19, Thứ Sáu, 26-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 25/01/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06, kết nối trực tuyến với các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Đại biểu tham dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có các thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đối số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp huyện, cấp xã với sự tham dự của các thành viên và cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở, cán bộ phụ trách CNTT, ATTT của xã, phường, thị trấn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, vai trò tham mưu tích cực, chủ động của 02 Cơ quan thường trực là Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh, công tác chuyển đổi số và phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Hữu Thái - Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng BCĐ Chuyển đổi số tỉnh báo cáo các nội dung về công tác chuyển đổi số

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thủ tục hành chính đủ điều kiện được xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh của các dịch vụ công đã xây dựng trực tuyến đạt 75,3%. Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tại cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã đều đạt và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã triển khai thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh phiên bản mới. 100% cơ sở dữ liệu thuộc danh mục dùng chung của tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu. Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đạt 100%. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử và tài khoản giao dịch thanh toán, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng rộng, tỷ lệ cơ sở giáo dục triển khai nền tảng hỗ trợ dạy, học từ xa đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Đ/c Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án 06

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến nay đã được các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ/ ngành liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được những kết quả nổi bật; đến nay, bước đầu đã cung cấp được nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 của tỉnh đã hoàn thành sớm hoặc đạt kết quả cao so với toàn quốc như: Cấp căn cước công dân và mã định danh công dân; Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Đồng bộ, xác thực dữ liệu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế; Triển khai công nghệ xác thực sinh trắc học trên thẻ CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh; Tích hợp, khai thác dữ liệu dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh;…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các địa phương, đơn vị đã trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm hay trong tổ chức nâng cao nhận thức số, hoàn thiện thể chế số, xây dựng chính quyền số gắn với cải cách hành chính; triển khai, cung cấp dịch vụ công trực truyến, thanh toán trực tuyến tại cấp huyện và xã. Đặc biệt đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp hữu hiệu trong triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CSDL phục vụ chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số ngành thương mại, công nghiệp, quản lý hoạt động thương mại điện tử; công tác chuyển đổi số trong ngành du lịch; thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch ứng dụng nền tảng quản trị, kinh doanh du lịch; các giải pháp, nguồn lực xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu quan trọng ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giải pháp, nguồn lực đẩy mạnh phát triển bảo tảng số, số hóa dữ liệu di tích văn hóa, lịch sử…

Đ/c Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Chuyển đổi số và triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các địa phương, đơn vị tích cực, nổ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số và Đề án 06 được giao trong năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và Chuyển đổi số chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ; hạ tầng mạng internet băng rộng tại một số địa bàn chưa được phủ sóng, chưa bảo đảm chất lượng; máy tính và trang thiết bị đầu cuối tại nhiều cơ quan, đơn vị chậm được đầu tư, nâng cấp mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; mức độ đầu tư cho an toàn thông tin, an ninh mạng chưa tương xứng; việc xây dựng nền tảng quản lý, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung, tập trung của tỉnh chậm được triển khai; hoạt động phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh có nhiều hạn chế; một bộ phận người dân chưa có điều kiện sở hữu, sử dụng thiết bị máy tính, điện thoại thông minh để tiếp cận công nghệ, dịch vụ số nên một số chỉ tiêu về xã hội số chưa đạt chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 đề ra.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường trực rà soát, phân kỳ triển khai cho năm 2024; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao của năm 2024; phấn đấu hoàn thành sớm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025 đã có kết quả triển khai tốt trong thời gian qua.

Quán triệt tinh thần chủ đề năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là năm “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin, Số hóa các ngành kinh tế, Quản trị số, Dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, đồng chí Chỉ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai, thực hiện chuyển đổi số phải tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số. Trong đó, triển khai hiệu quả 35 mô hình điểm theo phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 179/KH-TCTTKĐA của tỉnh đã ban hành để triển khai các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra giá trị mới.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển dữ liệu số để phát triển chính quyền số, dẫn dắt kinh tế số và xã hội số tiếp tục phát triển. Nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến và số hóa thủ tục hành chính, gắn với xác thực dữ liệu về dân cư theo Đề án 06. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 2 Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, để sớm phát huy hiệu quả các hạng mục Dự án, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhân dịp tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 6 trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, Công an tỉnh cũng đã công bố và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đề án 06 năm 2023 cho các thí sinh xuất sắc.

: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CĐS năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đề án 06 cho các thí sinh xuất sắc.

Thu Lan - Hồ Quang

Các tin khác