Công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2023

15:54, Thứ Năm, 15-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo đó, Sở Tài chính xếp thứ nhất với 95.23 điểm; Sở Tư pháp xếp thứ nhì với 94.70 điểm; Sở Nội vụ xếp thứ ba được 94.40 điểm; tiếp theo là Ban quản lý khu kinh tế 94,17 điểm; Văn phòng UBND tỉnh 93,19 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ 92,71 điểm; Sở Thông tin và Truyền thông 92,08 điểm; Sở Kế hoạch và đầu tư 91,45 điểm; Sở xây dựng 91.34 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 91,20 điểm; Sở Du lịch 91.13 điểm; Sở Giao thông vận tải 91.10 điểm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 91,09 điểm; Sở Văn hóa và Thể thao 90.93 điểm; Sở Ngoại vụ 90.87 điểm; Sở Lao động, TB&XH 90.67 điểm; Thanh tra tỉnh 90.66 điểm; Ban dân tộc 90.47 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 90.13 điểm; Sở Y tế 88.75 điểm và xếp cuối cùng là Sở Công Thương với 88.30 điểm.

Đối với UBND cấp huyện, Tuyên Hóa xếp thứ nhất với 91,02 điểm; Đồng Hới xếp thứ nhì với 90.99 điểm; Quảng Ninh xếp thứ ba được 89.53 điểm và tiếp theo là Ba đồn 88,86 điểm; Bố Trạch 87.34 điểm; Lệ Thủy 86,69 điểm; Minh Hóa  84,77 điểm; Quảng Trạch 83.17 điểm.

Trung bình Chỉ số CCHC các đơn vị cấp sở đạt 91,65%; Chỉ số CCHC các đơn vị cấp huyện đạt 87,80%. So với năm 2022, trung bình chỉ số CCHC các đơn vị cấp sở tăng 0,93%, trung bình chỉ số CCHC các đơn vị cấp huyện tăng 1,47%. Số đơn vị cấp sở xếp hạng Tốt là 21/21 đơn vị (100%), số đơn vị cấp huyện xếp hạng Tốt 06/08 đơn vị (75,00%) và Khá 02/08 đơn vị (25,00%).

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cho thấy sự nỗ lực của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Căn cứ kết quả trên, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu, có giải pháp để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình trong những năm tiếp theo.

Các tin khác