Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 942/QĐ-TTg
Ngày ký 15/06/2021
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu nội dung Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải nội dung Quyết định tại đây!