Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 71/2023/NĐ-CP
Ngày ký 20/09/2023
Người ký Trần Lưu Quang
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1