Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 72/2022/NĐ-CP
Ngày ký 04/10/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1