Tài liệu: Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

15:34, Thứ Sáu, 10-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình nghiệm thu cơ sở

2. Báo cáo tổng hợp Đề tài nghiên cứu khoa học

3. Báo cáo tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học

4. Phiếu đánh giá cơ sở

5. Slide nghiệm thu cơ sở

6. Thông tin demo phần mềm

Các tin khác