Tài liệu Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022

9:38, Thứ Năm, 5-1-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian Hội nghị: 08h00, Thứ Sáu, ngày 06/01/2023

- Điểm cầu ở tỉnh: Phòng họp tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh, số 06, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới.    

- Điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố: Tại phòng họp trực tuyến của các huyện, thị xã, thành phố. 
 

0. Giấy mời

1. Chương trình Sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và Tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2022 

2. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

3. Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022

4. Dự thảo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023

5. Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023

Các tin khác