Tài liệu Hội thảo “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023”

15:1, Thứ Tư, 4-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Hội thảo

2. Báo cáo về ATTT Việt Nam, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm ở địa phương - CATTT

3. Hiện trang, thách thức trong công tác bảo đảm ATTT tỉnh Quảng Bình - STTTT

4. Công tác đảm bảo An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - CAT

5. Tham luận đảm bảo ATTT trong CĐS - VNPT

6. Tham luận đảm bảo ATTT trong CĐS - VIETTEL

Các tin khác