Tài liệu phiên họp Quý II/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06

15:21, Thứ Hai, 17-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương Trình Hội nghị 

2. Báo cáo Tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

3.  Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

4. Phụ lục về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo về Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023

Các tin khác