Tài liệu phiên họp Quý I/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06

17:5, Thứ Ba, 18-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Hội nghị

2. Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số Quý I và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 (Cập nhật 14h00 ngày 18/4/2023)

3. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” Quý I/2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới (Cập nhật 17h00 ngày 18/4/2023)

Các tin khác