Phiên họp Quý III/2023 về kết quả triển khai hoạt động Chuyển đổi số và Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm 2023

14:54, Thứ Ba, 17-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình hội nghị

2. Báo cáo phục vụ phiên họp Quý III CĐS

3. Báo cáo phục vụ phiên họp Quý III ĐA06

4. Báo cáo rà soát DTI

 

Các tin khác