Chương trình, tài liệu diễn tập thực chiến An toàn thông tin 2022

16:37, Thứ Sáu, 12-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình diễn tập thực chiến

2. Slide

2.1. Basic PenTesting tools

2.2.Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ Dos/DDos tỉnh Quảng Bình

2.3.Ứng dụng Splunk trong việc điều tra giám sát sự cố an toàn mạng

3. Bộ công cụ hỗ trợ

3.1. Công cụ Dirsearch

3.2. Công cụ Hping

3.3. Công cụ Nikto

3.4. Công cụ Nmap

3.5. Công cụ Zap

Các tin khác