Tài liệu Hội nghị trực tuyến về công tác hướng dẫn, chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025

13:47, Thứ Hai, 4-4-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Giấy mời (tải xuống)

2. Tài liệu phục vụ Hội nghị (tải xuống file nén)

Giải nén:

2.1

2.2 

2.3

2.4

2.5

2.6

 

Các tin khác