Chương trình, tài liệu Hội thảo khoa học về đề tài "Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

8:13, Thứ Ba, 3-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Hội thảo

2. Tài liệu Hội thảo

    2.1 Báo cáo Tổng hợp đề tài

    2.2 Báo cáo Tóm tắt đề tài

    2.3 Thông tin demo phần mềm

    2.4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

       2.4.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Người dùng

       2.4.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Quản trị hệ thống

       2.4.3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phiên bản di động

       2.4.4 Ứng dụng di động (app mobile) trên nền tảng Adroind

Các tin khác