Tài liệu Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (ngày 13/3/2020)

9:11, Thứ Sáu, 13-3-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (ngày 13/3/2020)

1. Thời gian tổ chức họp: 01 buổi, từ 13h45’ ngày 13/3/2020

2. Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

3. Thành phần tham dự tại điểm cầu Quảng Bình:

- Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Tin học - Công báo, Phòng Kiểm soát TTHC;

- Sở Thông tin và Truyền thông: Đại diện Lãnh đạo Sở, cán bộ kỹ thuật phụ trách công nghệ thông tin Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo VNPT Quảng Bình và đại diện bộ phận kỹ thuật CNTT;

- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình (dự đưa tin).

4. Hình thức họp: Trực tuyến

- Điểm cầu Hà Nội: tại Văn phòng Chính phủ.

- Điểm cầu địa phương: tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Quảng Bình.

5. Dự kiến chương trình:     Download tại đây!

6. Tài liệu hội nghị, gồm:

    - Báo cáo sơ kết 03 tháng triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

    - Tài liệu giới thiệu về Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và vận hành một số phân hệ của Hệ thống.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác