Thông báo thực hiện tách dữ liệu Hệ thống QLVB&ĐH năm 2019

9:50, Chủ Nhật, 29-12-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo sẽ tiến hành tách dữ liệu Hệ thống QLVB&ĐH năm 2019 trong khoảng thời gian: Từ 20h00 ngày 31/12/2019 (thứ Ba) đến 05h00 ngày 02/01/2020 (thứ Năm).

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và đơn vị thuộc, trực thuộc không truy cập, tác nghiệp trên hệ thống QLVB&ĐH trong thời gian tách dữ liệu nêu trên.

2. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các nghiệp vụ mới trên Hệ thống QLVB&ĐH sau khi tách dữ liệu cho người sử dụng tại cơ quan, đơn vị (Phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình qua các đầu mối sau:

- Ông Nguyễn Thái Huy, điện thoại: 0232.3851225/0846418333, email: huynth.stttt@quangbinh.gov.vn.

- Bà Trần Thị Hoài Phương, điện thoại: 0232.3851225/0906591985, email: phuongtth.stttt@quangbinh.gov.vn.

- Ông Lê Quang Hòa, điện thoại: 0232.3856696/0914939898, email: hoalq.stttt@quangbinh.gov.vn.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác