Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9:1, Thứ Sáu, 22-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019,

Sở Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Download Dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế tại đây!

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu, góp ý Dự thảo Quyết định, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/4/2019.

Trân trọng!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác