Góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

8:49, Chủ Nhật, 8-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. 

 Để sớm trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, góp ý đối với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/09/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Trong quá trình góp ý nếu có vướng mắc xin liên hệ: Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông; (Ông : Nguyễn Thành Lê; SĐT: 0232.3844567).

Xem nội dung tại đây!

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác