Đề cương xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

14:6, Thứ Năm, 19-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2020 theo đề cương hướng dẫn được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông địa chỉ: www.stttt.quangbinh.gov.vn.
Kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị cần tập trung việc triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; Hệ thống phần mềm dùng chung chuyên ngành; hạ tầng kỹ thuật; những khó khăn, vướng mắc.
Bản kế hoạch của các cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở trước ngày 01/10/2019 (bản mềm gửi về: stttt@quangbinh.gov.vn). Mọi vướng mắc xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0232.3844567.

Xem đề cương kế hoạch UDCNTT tại đây!

Phòng Công nghệ thông tin 

Các tin khác