Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

9:0, Thứ Sáu, 22-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình. 

Để sớm trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế.

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 23/03/2019 (bản điện tử xin gửi về email: stttt@quangbinh.gov.vn).

Trong quá trình góp ý nếu có vướng mắc xin liên hệ: Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông; SĐT: 0232.3844567 (Gặp Đ/c Lê).

Xem nội dung Công văn tại đây!

Xem nội dung Dự thảo quy chế tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác