Triển khai ứng dụng Zalo hỗ trợ khai thác thông tin dịch vụ công tỉnh Quảng Bình

15:22, Thứ Sáu, 8-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 2242/UBND-HCC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương triển khai chính thức khai thác tính năng của ứng dụng Zalo hỗ trợ cung cấp dịch vụ công tỉnh Quảng Bình,

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần VNG, đơn vị chủ quản của ứng dụng Zalo, đồng thời hoàn thành việc tích hợp ứng dụng Zalo vào Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để cung cấp 03 dịch vụ hỗ trợ hoạt động cung cấp dịch vụ công trên thiết bị di động thông minh, chính thức từ ngày 01/3/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo và kính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm phổ biến, chỉ đạo bộ phận một cửa của cơ quan và đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tại trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”.

Danh mục các dịch vụ hỗ trợ:    Phụ lục 1 

Tài liệu hướng dẫn ứng dụng Zalo để khai thác thông tin dịch vụ công:    Phụ lục  2   

Thông tin liên hệ phối hợp:  Ông Bùi Minh Đức - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

                                                                                       Điện thoại: 0232.3856696/0934810668; email: ducbm.stttt@quangbinh.gov.vn.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác