Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

15:52, Thứ Ba, 28-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Bình, ngày 23/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2228/STTTT-TTBCXB về việc rà soát, phối hợp quản lý hoạt động báo chí của phóng viên tại tỉnh Quảng Bình.

Qua rà soát, các phóng viên được cơ quan báo chí cử hoạt động tại tỉnh đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, quảng bá về Quảng Bình. Phóng viên, cộng tác viên cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí và định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh. Nhiều phóng viên, cộng tác viên tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú, giới thiệu, đăng ký phóng viên hoạt động, phụ trách địa bàn tỉnh không đúng theo quy định tại Điều 22 - Luật Báo chí năm 2016.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện rà soát, bổ sung Hồ sơ cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại tỉnh Quảng Bình cho phóng viên có đủ điều kiện theo quy định của Luật Báo chí năm 2016. Sau ngày 31/12/2023 Sở sẽ tổng hợp Danh sách phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại tỉnh để thông báo cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh biết.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Sở để quản lý tốt hoạt động báo chí của phóng viên theo quy định của pháp luật; đồng thời quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Quảng Bình trên báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

                                                                                                                          T.N

Các tin khác