Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1975/KH-UBND 24/10/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại tỉnh Quảng Bình
2 396/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch năm 2022
3 1835/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
4 135 /KH-STTTT 25/02/2016 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016
5 114/KH-STTTT 17/02/2016 Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
6 103/KH-STTTT 02/02/2016 Công tác pháp chế năm 2016
7 1076/KH-STTTT 30/12/2015 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016
8 1035/KH-STTTT 15/12/2015 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông năm 2015
9 1006/KH-STTTT 08/12/2015 Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
10 998/KH-STTTT 03/12/2015 Kế hoạch Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
1 2 »